Zaujímajú vás zbrane, streľba, poľovačka?
Vycibrite si svoje strelecké schopnosti !

Stáva sa, že strela neletí tam, kde cielite? To nemusí byť VAŠA CHYBA !
 Prerolujte nižšie a uvidíte aj jednu "svinskú" príčinu nepresnosti vašej zbrane a tiež spôsob ako ju otestovať.

Priatelia, viacerí z vás ste ma kontaktovali s prosbou o túto, žiaľ už vypredanú knihu, ktorá sa dopredala po 28 €.
Ďaľšia tlač už nebude, no pripravili sme jej elektronickú, PDF verziu, ktorú si môžete nechať poslať na váš e-mail za skutočne symbolickú cenu.

Ak si chcete zlepšiť a vycibriť svoje strelecké schopnosti a znalosti, oceníte túto knihu.
 Môžete ju mať aj bez toho, aby ste ju museli márne zháňať niekde v antikvariátoch. Kliknite na toto tlačidlo a pohodlne si ju objednajte v elektronickom PDF formáte, priamo na svoj email za najvýhodnejšiu cenu, ktorá sa už nebude opakovať :

Populárna kniha
 "POĽOVNÍCKA BALISTIKA"
  je dočasne prístupná v PDF* formáte.
Zaistite si ju teraz v super zľave,
  len za 5 €, kým táto ponuka skončí.


Získajte cenné poznatky a informácie, ktoré nikde inde nenájdete.

(PDF* je elektronický formát dokumentov, kníh, textov, súborov i obrázkov, ktoré si môžete jednoducho stiahnuť z webu, kliknutím na odkaz v emailovej správe, ktorý dostanete. Knihu môžete prezerať a čítať v smartfóne, tablete, čítačke, či počítači, alebo si ju aj vytlačiť na bežnej PC tlačiarni).

V knihe sú podľa slov čitateľov užitočné a hodnotné poznatky, obrázky, zaujímavé postupy a vysvetlenia, ktoré každému strelcovi pomôžu zlepšiť presnosť streľby a zodpovedať mnohé otázky týkajúce sa nielen zbraní a streliva, ale i ďalších často neznámych súvislostí.
 
 Autorom bol môj zosnulý otec, ing. Vojtech Križan, súdny znalec v oblasti zbraní a streliva. Patril medzi špičku elitných slovenských strelcov, čo potvrdzuje fakt, že vyhral preteky o Zlatú pušku v Banskej Štiavnici, keď dokázal z 300 možných zdolať všetkých 300, čo sa dovtedy ešte nikomu nepodarilo.
 
 Takže dnes máte možnosť získať nové znalosti od jedného z najlepších.

Nájdete tu množstvo užitočných poznatkov z oblasti zbraní, streliva a súvislosti s ich správnym výberom a použitím nielen pri love zveri, ale pri akejkoľvek streľbe.
 Okrem iného sú tu podrobne prebrané a vysvetlené súvislosti, ktoré ovplyvňujú presnosť a dráhu vystrelenej strely, ktoré vám pomôžu spoznať dôležité fakty o ktorých ste možno ani netušili.

 
 (Napríklad to, že ústie hlavne má veľký vplyv na presnosť streľby - čítajte nižšie)

Nové poznatky vám môžu pomôcť  zlepšiť techniku, predchádzať omylom a priniesť podstatne viac loveckých úspechov.  
 
Kniha obsahuje aj prehľad druhov používaného streliva a jeho špecifické vlastnosti v súvislosti s jeho použitím. Veľmi cenné sú aj praktické poznatky o jeho účinkoch, deformácií strely a ranivosti zveri, ktoré autor získal počas svojho života pri love zveri a následne v knihe podrobne popísal a podložil autentickými obrázkami.
 
Autor bol odborník a súdny znalec v oblasti zbraní, streliva, výbušnín a svoje vedomosti a praktické poznatky podrobne vysvetľuje na cca 330 stranách veľkého formátu A4 s množstvom obrázkov.
 
 Obsah knihy môže byť inšpiratívny a užitočný nielen poľovníkom, ale aj športovým strelcom, ľuďom, ktorí používajú zbrane pri výkone svojho povolania a ľuďom, ktorí sa zaoberajú vývojom, opravou, úpravou, alebo údržbou zbraní, či streliva.  

Ing. Vojtech Križan

Narodil sa v roku 1936 v Rajci. 
 
Vyštudoval vysokú lesnícku technickú univerzitu vo Zvolene.
 
Pracoval na Podnikovom riaditeľstve Severoslovenských štátnych lesov v Žiline, ako hlavný prevádzkový inšpektor.
 
Celý svoj život sa intenzívne venoval svojmu koníčku, zbraniam, streľbe a poľovníctvu.
 
Svoje skúsenosti a poznatky uložil v písomnej forme do trilógie publikácií, série "Poľovnícke vademecum", ktoré mu boli knižne vydané.


Každý, kto si v roku 2023 kúpil posledné z tlačených kníh na stránke www.dolton.sk, alebo si stiahol, či objednal túto PDF knihu, dostane aj bonus v podobe značnej zľavy, na ďaľšie dve autorove PDF knihy.

 
  Okrem toho nám ostal k dispozícií aj ďalší zaujímavý materiál, ktorý už otec nestihol publikovať. 
 Po jeho spracovaní bude záujemcom k dispozícií zdarma. Objednávkou kníh ho tiež získate. 
 


Z recenzií vybrané:

Do rúk poľovníkov sa dostala kniha 
 slovenského autora ing. Vojtecha Križana - POĽOVNÍCKA BALISTIKA. Ide o pôvodné dielo autora, písané z praxe - pre prax v oblasti poľovníckeho strelectva, no z celkom iného uhla pohľadu, než sme boli zvyknutí doposiaľ.

Kniha je doslova učebnicou praxe, pretože všetko čo v nej autor opisuje vychádza zo skutočností a dejov ktoré mal možnosť odsledovať a odskúšať.
 
Aj keď ide o dielo v rozsahu 330 stranové vo formáte A 4 venované poľovníckemu strelectvu, autor ako lesný inžinier a špecialista v tomto odbore  hovorí, že zďaleka nevyčerpal všetky  témy vychádzajúce s tohto odvetvia.
 
Autor sám patril medzi  špičkových slovenských strelcov. Vyhral "Zlatú pušku" v Banskej Štiavnici, kde z 300 možných, strelil všetkých 300, takže jeho poznatky nie sú žiadnym tliachaním do vetra. 
Možno tiež konštatovať, že celý život strávil v lone prírody, kde si utvrdzoval svoje poznatky, aby ich nakoniec zhmotnil vo svojom diele.
 
V knihe je zaujímavý hneď štýl podania, ktorým čitateľa zatiahne do problematiky, o ktorú by sa inak ani nezaujímal.  Obsah je natoľko pútavý, že ani sa nenazdáte a knihu máte „za sebou“. Napriek tomu si nenárokuje prijatie vlastného názoru u iných, vo vedomí, že cieľ je síce rovnaký, ale cesty k nemu môžu byť rôzne.
 
Knihou Vás prevedie cez oblasť streleckú, legislatívnu, poľovnícku, spoločenskú, aby nakoniec mohol konštatovať, že po osvojení si myšlienok v knihe uvádzaných, nikto Vás nemôže pokladať za obyčajných „búchalov“, nepoznajúcich jadro poľovníckeho cítenia.  
 
Už iba pri letmom prehliadnutí obsahu zistíte, že kniha má každému čo povedať 
i poradiť, aj keď sám hovorí, že radiť nechce, a pojem „a teraz babo raď“ , je aj jeho problémom, hoci sebe pri všetkých problémoch poradiť vedel. Bodaj by aj nie. Veď skúsenosti, ktorými v živote prešiel boli poriadnou zaťažkávacou skúškou. Jeho mementom bolo - pri každej činnosti poznať hranicu.
 
(Zdroj: Rôzne recenzie  Ing. HEČLO Ján, regionálny redaktor PID)

Ukážka z knihy : "Ústie hlavne a jeho test" ( Str: 116)

Odhaľuje jeden z mnohých tipov z tejto knihy, ktorý je častou príčinou nepresnosti zbrane.
 

Pozor! Máte v poriadku ústie hlavne vašej zbrane ?

Miesto v ktorom strela opúšťa hlaveň, nazývame ústím.

Ak niektoré časti zbrane v rámci balistiky strely pokladáme za kľúčové, tak určite na prvom mieste je ústie.
Ústím končí balistika vnútorná, prebieha balistika prechodová a začína sa balistika vonkajšia.

 
Patrí k nemu zásada - chrániť ako oko v hlave ! Poškodenie ústia je dôvodom, prečo zbraň nestrieľa presne.
 
Mnoho "skúsených" strelcov " vie odstrániť závadu poškodeného ústia jediným "šmahom".
Poškodenie ústia môže byť rôzne. Pri neudržiavanej zbrani dochádza skôr k vypaľovaniu vývrtu. Videl som veľa hlavní vyzerajúcich ako "komín", a pritom strieľali presne. Naopak, dosť zachovalých guľovníc, strely "rozhadzuje" akoby bezdôvodne.
 
Akýkoľvek čelný náraz na hlaveň môže ústie deformovať, hoci voľným okom nezbadáte nič.
Ak do ústia hlavne strela príslušného kalibru vôjde takmer až po krčok nábojnice, nemusí ešte zle strieľať, aj keď to majiteľa značne znepokojuje. Často až do takej miery, že ide za kamarátom, ktorý je "odborník".
Ten z hlavne "ufikne" 2 cm tak, že strela už z predu zasunúť ide takmer rovnako, ako u novej zbrane.
Ešte ústie frézkou upraví a oprava je "hotová". Doslova !!!

 
Majiteľ sa iba chytá za hlavu, ako mu z ničoho nič flinta začala zle strieľať. Chybu nehľadá v "odbornom" upravení hlavne, lebo ústie je predsa ako nové, ale na vine musí byť asi strelivo, lebo medzitým si kúpil nové...
 
Takýto upravovateľ zrejme nepozná vzájomnú súvislosť parametrov hlavní v náväznosti na strelivo a teda ho ani nenapadne, že urezaním hlavne porušil zákonitosti vnútornej balistiky.

Skrátením hlavne sa môže chyba opraviť, ale nie pokusne. Postupným skracovaním po mm a následným skúšaním, by experimentátor mohol dôjsť k slušnému výsledku, lenže chodiť s extrémne vyzerajúcou zbraňou tiež nie je boh vie čo...

 
Pre zistenie zachovalosti ústia môžete vykonať test s nepoškodeým nábojom prislúchajúceho kalibru, a to tak, že silou cca max 0,5 kg centricky vsuniete nový náboj do ústia, pootočíte asi o 1 mm a náboj vytiahnete. 
 
Všetky polia drážok vývrtu musia na strele zachovať tenkú úzku a ostrú stopu, v jednej rovine s ostatnými.
Ak niektoré pole stopu nezanechá, alebo je širšia, akoby rozmazaná, prípadne ak nie sú stopy v jednej rovine - ústie je poškodené. Vo väčšine prípadov sa takéto poškodenie dá upraviť, no iba postupne a v milimetrovej tolerancií...

 

Bol vám tento tip užitočný?  V knihe toho nájdete podstatne viac.


Priatelia, som Vojtech Križan, syn a menovec autora, ale to nie je podstatné. 
 
Dôležitejšie je, že nám po otcovi ostali hodnotné knihy, ktoré môžu byť užitočné a dostupné každému, kto sa zaujíma o zbrane, poľovníctvo a strelivo. Preto mienim previesť do PDF a postupne sprístupniť aj ďaľšie knihy.
 
Každý, kto si obstará niektorú z nich, získa výhodnejší prístup aj k tým ďalším.
 

Mám lesnícku školu a priateľov aj medzi lesníkmi, pretože som po skončení školy krátko poľoval a aj pracoval v oblasti severoslovenských štátnych lesov, ako operátor processora pri spracovaní dreva, no dnes sa venujem podnikaniu v inej oblasti. 
 
Otec bol náruživý strelec, lesník, poľovník, zapálený do všetkého, čo súviselo s prírodou, so zbraňami, strelivom, optikou, ale aj strojárskou technikou.
Som mu nesmierne vďačný za všetko, čo som sa pri ňom naučil a budem rád, keď poznatky zaznamenané v jeho knihách nezapadnú do zabudnutia, ale budú aj ďalej užitočné vám, ktorí poľujete, alebo si aspoň občas z niečoho, "či z niekoho" vystrelíte...
 
Ten, kto vlastní tieto knihy v papierovej forme, asi už postrehol, že ich hodnota neustále stúpa. Posledných 60 ks výtlačkov Poľovníckej balistiky sa už dopredalo, v cene 28 €/ks. 
 
 Ak vás streľba, zbrane a strelivo zaujíma, zaistite si túto PDF knihu teraz, za najvýhodnejšiu, prakticky len symbolickú cenu 5 €, ktorá sa už nebude viac opakovať.
 
 
 Teraz môže získať cenné poznatky aj ten, kto si doposiaľ nemohol výdaj za tlačenú knihu dovoliť.
 

Zvýhodnená cena platí len počas tejto akcie !
 Zaistite si knihu teraz, pretože táto stránka sa vám už viac nemusí zobraziť.

Zabezpečená platobná brána

Garancia
vrátenia peňazí

Predaných 3500 výtlačkov knihy.
 Dotlač už nebude. 

Autor webu: Vojtech Križan, www.dolton.sk, dc.dolton@gmail.com, +421905440638
 This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

© 2024 Všetky práva vyhradené